F-Fantazie

Egypt

Egyptské pyramidy jsou prvním a do dneška jediným dochovaným divem starověkého světa. Ačkoliv se v Egyptě nachází několik desítek pyramid, za první div světa jsou považovány pouze pyramidy, nacházející se na pyramidovém poli v Gíze nedaleko hlavního města Káhiry.

 

 

Civilizace starověkého Egypta byla dlouhověká civilizace v severo-východní Africe. Byla soustředěna podél středního až dolního toku řeky Nilu. Svého největšího rozsahu dosáhla během druhého tisíciletí př. n. l., toto období je označováno jako období Nové říše. Rozprostírala se od delty Nilu na severu, na jih až po Jebel Barkal u čtvrtého nilského kataraktu. V různých obdobích zahrnoval starověký Egypt oblasti jižního Levantu, Východní poušť a pobřeží Rudého moře, Sinajský poloostrov a Západní poušť (několik oáz).

Starověký Egypt se rozvíjel nejméně tři a půl tisíciletí. Vše začalo počátečním sjednocením států v údolí Nilu okolo roku 3150 př. n. l. a skončilo v roce 31 př. n. l. když si raná Římská říše podrobila a zabrala Ptolemaiovský Egypt jako stát. Nicméně toto nebylo první období cizí nadvlády. Římské období bylo svědkem postupné přeměny v politickém a náboženském životě v údolí Nilu, značící ukončení nezávislosti civilizačního vývoje.

 

 

 

Egypt je arabská republika v severovýchodní Africe, ležící na Nilu.

Vlajka Egyptu

  • Státní zřízení: Prezidentská republika (od 1953)
  • Hlava státu: prezident Muhammad Husní Mubárak (od 1981)
  • Počet obyvatel : 65,6 mil.
  • Národní jazyk : Arabština
  • Hlavní město : Káhira 
  • Rozloha : 997 739 km²
  • Nejvýšší bod : Gebel Katrinah (2642 m n. m.)
  • Státní zřízení : republika
  •